MANUS REGIS
„RUCE KRÁLE“

CENA/PLATBY

  • TRÉNINK 1x TÝDNĚ

 

500,-/MĚSÍC

2300,-/POLOLETÍ(ZÁŘÍ-LEDEN,ÚNOR-ČERVEN)

4500,-/ROK (ZÁŘÍ-ČERVEN)

  • TRÉNINK 2x TÝDNĚ

 

800,-/MĚSÍC

3600,-/POLOLETÍ(ZÁŘÍ-LEDEN,ÚNOR-ČERVEN)

7200,-/ROK (ZÁŘÍ-ČERVEN)

PLATBA V HOTOVOSTI NEBO NA ÚČET PRVNÍ TÝDEN V MĚSÍCI

ČÍSLO ÚČTU: 4479058033/0800

TEL: +420 607 971 579