MANUS REGIS
„RUCE KRÁLE“

CENA/PLATBY

  • TRÉNINK 1x TÝDNĚ

600,-/MĚSÍC

2600,-/POLOLETÍ – 5 MĚSÍCŮ (ZÁŘÍ-LEDEN,ÚNOR-ČERVEN)

5000,-/ROK – 10 MĚSÍCŮ (ZÁŘÍ-ČERVEN)

  • TRÉNINK 2x TÝDNĚ

1000,-/MĚSÍC

4500,-/POLOLETÍ – 5MĚSÍCŮ (ZÁŘÍ-LEDEN,ÚNOR-ČERVEN)

8500,-/ROK – 10 MĚSÍCŮ  (ZÁŘÍ-ČERVEN)

  • TRÉNINK 1x TÝDNĚ
 

600,-/MĚSÍC

2600,-/POLOLETÍ – 5 MĚSÍCŮ(ZÁŘÍ-LEDEN,ÚNOR-ČERVEN)

5000,-/ROK – 10 MĚSÍCŮ (ZÁŘÍ-ČERVEN)

  • TRÉNINK 2x TÝDNĚ
 

1000,-/MĚSÍC

4500,-/POLOLETÍ – 5MĚSÍCŮ (ZÁŘÍ-LEDEN,ÚNOR-ČERVEN)

8500,-/ROK – 10 MĚSÍCŮ  (ZÁŘÍ-ČERVEN)

PLATBA V HOTOVOSTI NEBO NA ÚČET PRVNÍ TÝDEN V MĚSÍCI

ČÍSLO ÚČTU: 4479058033/0800

TEL: +420 607 971 579