MANUS REGIS
„RUCE KRÁLE“

CENA/PLATBY

  • TRÉNINK 1x TÝDNĚ

600,-/MĚSÍC

2600,-/POLOLETÍ – 5 MĚSÍCŮ (ZÁŘÍ-LEDEN,ÚNOR-ČERVEN)

5000,-/ROK – 10 MĚSÍCŮ (ZÁŘÍ-ČERVEN)

  • TRÉNINK 2x TÝDNĚ

1000,-/MĚSÍC

4500,-/POLOLETÍ – 5MĚSÍCŮ (ZÁŘÍ-LEDEN,ÚNOR-ČERVEN)

8500,-/ROK – 10 MĚSÍCŮ  (ZÁŘÍ-ČERVEN)

  • DVOUMĚSÍČNÍ BLOK

600,-/MĚSÍC

500,-/MĚSÍC S 1 PRAVIDELNÝM TRÉNINKEM TÝDNĚ

400,-/MĚSÍC S 2 PRAVIDELNÝMI TRÉNINKY TÝDNĚ

  • SPARRING NA GALERII

PRO STUDENTY ŠKOLY MR ZDARMA, POPLATEK PRO PŘESPOLNÍ

50,-/TRÉNINK

1200,-/ROK

  • TRÉNINK 1x TÝDNĚ
 

600,-/MĚSÍC

2600,-/POLOLETÍ – 5 MĚSÍCŮ(ZÁŘÍ-LEDEN,ÚNOR-ČERVEN)

5000,-/ROK – 10 MĚSÍCŮ (ZÁŘÍ-ČERVEN)

  • TRÉNINK 2x TÝDNĚ
 

1000,-/MĚSÍC

4500,-/POLOLETÍ – 5MĚSÍCŮ (ZÁŘÍ-LEDEN,ÚNOR-ČERVEN)

8500,-/ROK – 10 MĚSÍCŮ  (ZÁŘÍ-ČERVEN)

  • DVOUMĚSÍČNÍ BLOK
 

600,-/MĚSÍC

500,-/MĚSÍC S 1 PRAVIDLENÝM TRÉNINKEM TÝDNĚ

400,-/MĚSÍC S 2 PRAVIDLENÝMI TRÉNINKY TÝDNĚ

  • SPARRING NA GALERII
 

PRO STUDENTY MR ZDARMA, POPLATEK PRO PŘESPOLNÍ

50,-/TRÉNINK

1200,-/ROK

PLATBA V HOTOVOSTI NEBO NA ÚČET PRVNÍ TÝDEN V MĚSÍCI

ČÍSLO ÚČTU: 4479058033/0800

TEL: +420 607 971 579