SKUPINA
ŠKOLA

UMĚNÍ​

ŠERM JE BOJOVÉ UMĚNÍ, JEHOŽ RŮZNORODOU PODOBU MŮŽEME POZOROVAT NAPŘÍČ KULTURAMI A HISTORIÍ.

 

TRADICE

ŠERM SE OHLÍŽÍ DO MINULOSTI, VYCHÁZÍ Z DOCHOVALÝCH MANUSKRIPTŮ A V SOUČASNOSTI PŘETRVÁVÁ VE SVÉ POSLEDNÍ SPORTOVNÍ FORMĚ.

 

POSLÁNÍ

STUDIEM JAKÉHOKOLI UMĚNÍ ČLOVĚK POKORNĚ PŘIJÍMÁ ZNALOSTI, KTERÉ SE STÁVAJÍ SOUČÁSTÍ JEHO OSOBNOSTI, A TŘÍBÍ JEHO CHARAKTER.

 

KULTURA

SOUBOJ JAKO STŘET DVOU VŮLÍ, VEDENÝ ZBRANĚMI, JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ KULTURNÍHO VÝVOJE LIDSTVA .

 

CESTA

NÁSLEDOVAT CESTU MEČE VYŽADUJE VELKÉ ODHODLÁNÍ A VYTRVALOST, PŘINÁŠÍ VŠAK MNOHO CENNÉHO POZNÁNÍ O NÁS SAMÝCH.

 

POKORA

BOJOVÁ UMĚNÍ UČÍ POKOŘE NEJEN KE SVÉMU OKOLÍ, ALE PŘEDEVŠÍM K SOBĚ SAMÉMU.

 

RESPEKT

PROJEV ÚCTY  KE SVÝM KOLEGŮM A SOUPEŘŮM PATŘÍ K VLASTNOSTEM DOBRÉHO BOJOVNÍKA.

 

ELEGANCE

ŠERM SKRZE SVOU PŘÍMOČAROU SNAHU ZDOLAT PROTIVNÍKA SMĚŘUJE K ATLETICKÉ ELEGANCI PŘESNÉHO POHYBU.

 

CIT

CIT NA ČEPELI – NĚMECKY FÜHLEN, FRANCOUZKY SENTIMENT DU FER …  JE JEDEN Z KLÍČOVÝCH POJMŮ V ŠERMU.

 

ČEST

STEJNĚ JAKO SAMOTNÝ ŽIVOT I ČEST JE TŘEBA BRÁNIT PŘED ÚJMOU …  A ŠERM JE TAKOVÝM PROSTŘEDKEM.