MANUS REGIS
„RUCE KRÁLE“

MANUS REGIS POSOUVÁ MEZE PREZENTACI BOJOVÉHO UMĚNÍ ŠERMU

ČINNOST MANUS REGIS ZAHRNUJE JEDNOTLIVÉ SOUBOJOVÉ ETUDY, BITKY, ŠERMÍŘSKO DIVADELNÍ SCÉNKY, SCÉNICKÉ PŘÍBĚHY, ALE I PŘEDNÁŠKY A PRAKTICKÉ UKÁZKY ŠERMU. VŠE S CHLADNOU ZBRANÍ V RUCE.

SCÉNICKÉ VSTUPY

JEDNOTLIVÉ ŠERMÍŘSKÉ NEBO SCÉNICKÉ VSTUPY DO DANÉHO PROGRAMU:

PROHLÍDKY HRADŮ A ZÁMKŮ

FESTIVALOVÁ INTERMEZZA

TEAMBUILDINGOVÉ AKCE

VÝSTUPY NABITÉ AKCÍ ČI HUMOREM V RÁMCI ŠIRŠÍHO PROGRAMU. V ROZSAHU OD 5 DO 50 MINUT, PODLE CHARAKTERU CELÉ AKCE NEBO KONKRÉTNÍHO POŽADAVKU. 

EXHIBICE ŠERMU

PREZENTACE TECHNIK ŠERMU, ZBRANÍ, ŠKOL, HISTORICKÉHO VÝVOJE:

ROZDÍLY EVROPSKÝCH ŠKOL ŠERMU

TECHNIKY JEDNOTLIVÝCH ZBRANÍ

PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTUPU KONKRÉTNÍHO MISTRA

SEZNÁMENÍ FORMOU PŘEDNÁŠKY, ŽIVÝCH UKÁZEK NEBO KOMBINACÍ S ŠERMEM JAKO EVROPSKÝM BOJOVÝM UMĚNÍM (HEMA).

ŠPANĚLSKÁ GARDA

GARDOVÁ JEDNOTKA ŠPANĚLSKÝCH HALAPARTNÍKŮ LOS ALABARDEROS DE AYORA:

ČESTNÁ STRÁŽ A DOPROVOD OSOB

VÝCVIK JEDNOTKY A PRÁCE S HALAPARTNOU

ÚČAST NA HISTORICKÝCH SLAVNOSTECH MĚST

NAŠÍM CÍLEM JE PŘEDSTAVIT JEDNOTKU DOBOVÝCH PROFESIONÁLNÍCH VOJÁKŮ S PEVNOU ORGANIZACÍ, ŠPANĚLSKÝMI POVELY A ATRAKTIVNÍM VZHLEDEM.

program pro děti

HRAVÉ SOUTĚŽE, AKTIVITY A VYSTOUPENÍ USPŮSOBENÉ PRO DĚTSKÉHO DIVÁKA:

RYTÍŘI A LAPKOVÉ/ MUŠKETÝŘI A GARDISTÉ

SOUTĚŽE RYTÍŘSKÝCH DOVEDNOSTÍ

POHÁDKOVĚ LADĚNÁ PŘEDSTAVENÍ

MOŽNÉ ZAPOJENÍ DĚTÍ AKTIVNĚ DO VYSTOUPENÍ, KTERÉ SI ODNESOU SILNÝ ZÁŽITEK.