MANUS REGIS
„RUCE KRÁLE“

ŠKOLA ŠERMU MANUS REGIS

Směřujeme k ucelenému vnímání šermu jako bojového umění s ohledem na jeho konkrétní situační užití – dobové, scénické, sportovní.

NAŠE ŠKOLA FUNGUJE VE FORMĚ OZBROJENÉ SEBEOBRANY OD ROKU 1992. OD 1. 1. 2003 JE VEDENA POD ŠTÍTEM ČESKÉ OBCE SOKOLSKÉ JAKO ŠKOLA ŠERMU MANUS REGIS

VÝUKA VYCHÁZÍ Z PODKLADŮ A STYLU ŠKOL ITALSKÝCH, ŠPANĚLSKÝCH, FRANCOUZSKÝCH I NĚMECKÝCH. PODKLADEM PRO NAŠI VÝUKU JSOU DOCHOVANÉ DOBOVÉ MATERIÁLY (TRAKTÁTY, UČEBNICE, FECHTBUCHY), SOUČASNÉ MODERNÍ POZNATKY O DOBOVÉM ŠERMU A VLASTNÍ ZKUŠENOST A PRAXE. NENÁSLEDUJEME UČENÍ KONKRÉTNÍHO MISTRA, ANALÝZOU DOSTUPNÝCH ZDROJŮ SE SNAŽÍME O SYNTÉZU ZÁKLADNÍCH PRVKŮ A NÁSLEDNĚ EFEKTIVNÍ POUŽITÍ A APLIKACI (DLE KONKRÉTNÍCH ZBRANÍ).

OBECNĚ SE ROZLIŠUJÍ JEDNOTLIVÉ ŠKOLY MÍSTOPISNĚ PODLE ZEMĚ/KRAJE KDE LZE VYSLEDOVAT SPOLEČNÉ PRVKY V DOCHOVANÝCH TEXTECH V PŘÍSTUPU K ŠERMU. TÍMTO ROZDĚLENÍM ZNÁME ŠKOLU NĚMECKOU, ITALSKOU, ŠPANĚLSKOU A FRANCOUZSKOU. ŠERM SE VŠAK VYVÍJEL I V ČASE A JEDNOTLIVÉ ŠKOLY SE NAVZÁJEM OVLIVŇOVALY. Z DOCHOVANÝCH ZDROJŮ ZNÁME VÍCE RŮZNÝCH PŘÍSTUPŮ K SAMOTNÉMU ŠERMU, ALE JE TO PŘEDEVŠÍM KONKRÉTNÍ ZBRAŇ A JEJÍ VLASTNOSTI, KTERÁ URČUJE, JAK A CO SE S NÍ ŠERMUJE. VE ŠKOLE ŠERMU MANUS REGIS JE VYUČOVÁNO ŠEST  ZÁKLADNÍCH ZBRANÍ (MEČ, DLOUHÝ MEČ, TESÁK, ŠAVLE, RAPÍR, KORDÍK/FLERET), KOMBINACE SE ZBRANÍ V LEVÉ RUCE (DÝKA, ŠTÍT/ŠTÍTEK, PLÁŠŤ), TYČOVÉ ZBRANĚ (HŮL, KOPÍ, HALAPARTNA) A DVĚ JEDNORUČNÍ ZBRANĚ (MEČE/RAPÍRY).

ZÁKLADNÍ ZBRANĚ

MEČ

DLOUHÝ MEČ

TESÁK

ŠAVLE

RAPÍR

KORDÍK

DOPLŇKOVÉ ZBRANĚ/KOMBINACE

ŠTÍT

ŠTÍTEK

DÝKA

PLÁŠŤ

DVĚ ZBRANĚ

TYČOVÉ ZBRANĚ