MANUS REGIS
„RUCE KRÁLE“

video

POZVÁNKA NA TRÉNINKY 22

POZVÁNKA NA TRÉNINKY 21

DUELOMAT VOL. 01

UKÁZKA ŠPANĚLSKÉ ŠKOLY ŠERMU

UKÁZKA FRANCOUZSKÉ ŠKOLY ŠERMU

VOLNÝ ŠERM NA SCÉNĚ

NÁCVIK SCÉNICKÉHO TEMPA VE TROJICI

ŠPANĚLSKÁ NAVAJA A PLÁŠŤ x RAPÍR

HALAPARTNY

ZKOUŠKA NA STUPEŇ TOVARYŠ I. – SOUBOJ

foto

Z TRÉNINKŮ…