MANUS REGIS
„RUCE KRÁLE“

video

POZVÁNKA NA TRÉNINKY 23

POZVÁNKA NA TRÉNINKY 22

POZVÁNKA NA TRÉNINKY 21

VOLNÝ ŠERM NA SCÉNĚ

UKÁZKA ŠPANĚLSKÉ ŠKOLY ŠERMU

UKÁZKA FRANCOUZSKÉ ŠKOLY ŠERMU

NÁCVIK SCÉNICKÉHO TEMPA VE TROJICI

ŠPANĚLSKÁ NAVAJA A PLÁŠŤ x RAPÍR

HALAPARTNY

DUELOMAT VOL. 01

VOLNÝ ŠERM NA SCÉNĚ – SOUBOJ

ZKOUŠKA NA STUPEŇ TOVARYŠ I. – SOUBOJ 01

ZKOUŠKA NA STUPEŇ TOVARYŠ I. – SOUBOJ 02

ZKOUŠKA NA STUPEŇ TOVARYŠ I. – SOUBOJ 03

foto

Z TRÉNINKŮ…