MANUS REGIS
„RUCE KRÁLE“

SYSTÉM ŠKOLY A ŠERMÍŘSKÉ STUPNĚ

VYUČOVANÉ ZBRANĚ

VE ŠKOLE ŠERMU MANUS REGIS JE VYUČOVÁNO ŠEST  ZÁKLADNÍCH ZBRANÍ (MEČ, DLOUHÝ MEČ, TESÁK, ŠAVLE, RAPÍR, KORDÍK/FLERET), KOMBINACE SE ZBRANÍ V LEVÉ RUCE (DÝKA, ŠTÍT/ŠTÍTEK, PLÁŠŤ), TYČOVÉ ZBRANĚ (HŮL, KOPÍ, HALAPARTNA) A DVĚ JEDNORUČNÍ ZBRANĚ (MEČE/RAPÍRY)

 • MEČ JEDNORUČNÍ + V KOMBINACI SE ŠTÍTEM, ŠTÍTKEM, DÝKOU, DRUHÝM MEČEM
 • MEČ DLOUHÝ
 • TESÁK
 • ŠAVLE
 • RAPÍR + V KOMBINACI SE ŠTÍTKEM, DÝKOU, PLÁŠTĚM,  DRUHÝM RAPÍREM
 • KORDÍK / FLERET
 • ZBRANĚ TYČOVÉ – HŮL DLOUHÁ, KOPÍ, HALAPARTNA

JE MOŽNÉ STUDOVAT KTEROUKOLI ZMÍNĚNOU ZBRAŇ NEBO KOMBINACI SAMOSTATNĚ, JE VŠAK VHODNÉ ABSOLVOVAT ALESPOŇ ZÁKLADNÍ PRŮPRAVU – 1. ROK, KDE SE ZJÍSKÁVAJÍ ESENCIÁLNÍ POHYBOVÉ NÁVYKY PRO ŠERM V OBECNÉ ROVINĚ.

ZÁKLADNÍ VÝUKA VYCHÁZÍ Z ITALSKÉ ŠERMÍŘSKÉ TRADICE. JEDNOTLIVÉ VYUČOVANÉ ZBRANĚ JSOU DOPLŇOVÁNY A ROZŠIŘOVÁNY O TECHNIKY A POJMY Z JINÝCH ŠKOL (DLOUHÝ MEČ – NĚMECKÁ TRADICE, RAPÍR – ŠPANĚLSKÁ TRADICE, …).

OBECNĚ SE ROZLIŠUJÍ 4 ZÁKLADNÍ VÝVOJOVÉ ŠKOLY EVROPSKÉHO ŠERMU: NĚMECKÁ, ITALSKÁ, ŠPANĚLSKÁ, FRANCOUZSKÁ.

VE ŠKOLE JSOU ZAVEDENY ŠERMÍŘSKÉ STUPNĚ TECHNICKÉ VYSPĚLOSTI. JEDNOTLIVÉ STUPNĚ KLADOU NA STUDENTA PŘEDEVŠÍM POŽADAVKY NA ZVLÁDNUTÍ ŠERMU:

 • ROZSAH V OVLÁDÁNÍ URČITÉHO POČTU VYUČOVANÝCH ZBRANÍ

 • OSVOJENÍ SI ŠERMU PODLE JEDNOTLIVÝCH EVROPSKÝCH ŠKOL/TRADIC

KAŽDÝ NÁSLEDUJÍCÍ STUPEŇ KLADE NA STUDENTY ZVYŠŠUJÍCÍ SE NÁROKY NA ZVLÁDNUTÍ TECHNIK DANÝCH ZBRANÍ A ŠKOL.

SKLÁDÁNÍ ZKOUŠEK NENÍ POVINNÉ, POSKYTUJE VŠAK STUDENTŮM PŘÍLEŽITOST POROVNAT A UPEVNIT SVÉ NAUČENÉ DOVEDNOSTI. DOSAŽENÍ DALŠÍHO STUPNĚ PAK PŮSOBÍ MOTIVAČNĚ PRO DALŠÍ ROZVOJ STUDENTA.

V RÁMCI ŠKOLY ŠERMU JE STANOVENO 7 ZDATNOSTNÍCH STUPŇŮ – 3 TOVARYŠSKÉ (POKROČILÍ I.), 3 ŠERMÍŘSKÉ (POKROČILÍ II.), 1 MISTROVSKÝ.

JEDNOTLIVÉ STUPNĚ JSOU BAREVNĚ ODLIŠENY NA ZÁKLADĚ SUBTRAKTIVNÍHO MÍCHÁNÍ BAREV: BÍLÁ BARVA PRO ADEPTY. PRIMÁRNÍ BARVY (ŽLUTÁ, MODRÁ, ČERVENÁ) ODPOVÍDAJÍ TOVARYŠSKÝM STUPŇŮM, SEKUNDÁRNÍ BARVY (ORANŽOVÁ, ZELENÁ, FIALOVÁ) ODPOVÍDAJÍ ŠERMÍŘSKÝM STUPŇŮM. ČERNÁ BARVA JE MISTROVSKÁ.

           0. ADEPT

 1. TOVARYŠ I. STUPNĚ
 2. TOVARYŠ II. STUPNĚ
 3. TOVARYŠ III. STUPNĚ
 4. ŠERMÍŘ I. STUPNĚ 
 5. ŠERMÍŘ II. STUPNĚ 
 6. ŠERMÍŘ III. STUPNĚ 
 7. MISTR    

0. ADEPT

ZAČÍNAJÍCÍ STUDENT

1. TOVARYŠ I. STUPNĚ

 • 1 ZBRAŇ

2. TOVARYŠ II. STUPNĚ

 • 1 ZBRAŇ
 • HŮL

3. TOVARYŠ III. STUPNĚ

 • 2 ZBRANĚ
 • HŮL

4. ŠERMÍŘ I. STUPNĚ

 • 3 ZBRANĚ
 • HŮL, KOPÍ
 • 1 ŠKOLA/TRADICE
 • 1 DOPLŇKOVÁ ZBRAŇ

5. ŠERMÍŘ II. STUPNĚ

 • 4 ZBRANĚ
 • HŮL, KOPÍ, HALAPARTNA
 • 2 ŠKOLY/TRADICE
 • 2 DOPLŇKOVÁ ZBRAŇ

6. ŠERMÍŘ III. STUPNĚ

 • 5 ZBRANÍ
 • HŮL, KOPÍ, HALAPARTNA
 • 3 ŠKOLY/TRADICE
 • 3 DOPLŇKOVÉ ZBRANĚ

7. MISTR

 • 6 ZBRANÍ – VŠE
 • HŮL, KOPÍ, HALAPARTNA – VŠE
 • 4 ŠKOLY/TRADICE – VŠE
 • 3 DOPLŇKOVÉ ZBRANĚ – VŠE
 • 2 JEDORUČNÍ ZBRANĚ (MEČE/RAPÍRY)

STUPNĚ TECHNICKÉ VYSPĚLOSTI A ZKOUŠKY K NIM JSOU PROVĚRKOU ZNALOSTÍ A UMĚNÍ CVIČÍCÍCH, JEJICH SCHOPNOSTÍ, ALE I PŘÍSTUPU K ŠERMU, CVIČENÍ A CHÁPÁNÍ TOHOTO UMĚNÍ V CELKU.

ZKOUŠKY NA DALŠÍ ŠERMÍŘSKÉ STUPNĚ SE KONAJÍ OBVYKLE V POSLEDNÍM MĚSÍCI PRAVIDELNÉ VÝUKY, V ČERVNU.

ZVLÁDNUTÍ DANÉ LÁTKY A OSVOJENÍ SI POŽADOVANÝCH DOVEDNOSTÍ SE ZAZNAMENÁVÁ DO GRAFICKÉHO SCHÉMATU ŠKOLY.